Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2023

Η ΑΦΘΑΡΤΗ ΔΕΞΙΑ ΧΕΙΡ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ.
Ο Ιερός Ναός των αγίων Μαρίνης και Αντωνίου Σερρών
Πρόκειται για  άφθαρτο τμήμα της δεξιάς χειρός  της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης που βρίσκεται μέσα σε αργυρή θήκη με ένδειξη το 1787 η οποία δωρήθηκε στον Ιερό Ναό από τον Μητροπολίτη Βοδενών (Εδέσσης) Τιμόθεο, σύμφωνα με εγχάρακτη επιγραφή που υπάρχει στην παλαιά λειψανοθήκη. 

Ο Ναός των αγίων Μαρίνης & Αντωνίου είναι μία τρίκλιτη Βασιλική με γυναικωνίτη που καλύπτεται με δίκλινη ξυλόστεγη στέγη. 

Το παρόν κτίσμα είναι του 1826 όπως μαρτυρούν ανάγλυφες επιγραφές στην εξωτερική πλευρά των κογχών του Ιερού και αλλού ενώ είναι κτισμένος πάνω σε παλαιότερο Ναό της Αγίας Μαρίνης που μαρτυρείται ήδη από το 1321 και έχει ανακηρυχθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως έργο τέχνης που χρειάζεται ειδική προστασία με την υπ αριθ: Φ37/28566/661/16-8-90 αποφασή του.

Το 1977 οι ξύλινοι κίονες του αντικαταστάθηκαν από κίονες με οπλισμένο σκυρόδερμα, το 1995 έγινε ανύψωση και στερέωση της Αγίας Τραπέζης, το 2001 έγιναν εργασίες αναπαλαιώσεως, καθαίρεση επιχρισμάτων, άνοιγμα φρεατίων περιμετρικά του Ναού για των αερισμό των τοίχων. 

Ο Ναός έχει παλιές εικόνες στο τέμπλο οι περισσότερες των οποίων είναι των αρχών του 19ου αιώνα και συντηρήθηκαν το 2005, δεν διαθέτει παλαιές αγιογραφίες, διαθέτει όμως αξιόλογο πετρόκτιστο καμπαναριό του 1868.

Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης και Αντωνίου Σερρών: Εθνικής Αντιστάσεως & Αγίου Αντωνίου, τηλ. 23210 23078.