Πέμπτη, 28 Μαΐου 2015

Μονή Ευαγγελισμού Παναγίας Μπουνάσιας, Παλιουριά ΓρεβενάΣαρανταέξι χιλιόμετρα νοτιανατολικά της πόλης των Γρεβενών, στις ρίζες των Καμβουνίων όρων, βρίσκεται το χωριό Παλιουριά, γνωστό στους παλαιότερους ως Ζμιάτσι.  


Η είσοδος της Μονής
πηγή φωτογραφίας: www.visit-grevena.gr
Η Παλιουριά βρίσκεται κοντά στο ποτάμι Αλιάκμονα, σε υψόμετρο 480 μέτρων και στα εδαφικά όρια του χωριού ανήκει η Ιερά Μονή Ευαγγελιστρίας, η επονομαζόμενη και "Μπουνάσια" που ιδρύθηκε το 1148.

Ονομάστηκε έτσι γιατί είναι κτισμένη κοντά στη ψηλότερη κορυφή των Καμβουνίων, τη Μπουνάσια, ή Βουνάσσα με υψόμετρο 1000 μέτρων, σε περίοπτη θέση που μοιάζει με φυσικό θρόνο. 

Η θέση αυτή δίνει την αίσθηση ότι βρίσκεσαι σε αεροπλάνο, από όπου φαίνονται ο Μπούρινος, η Βασιλίτσα, όλος ο κάμπος από την Ανθρακιά έως την Παλιουριά (όλη η περιοχή της Φλουριάς δηλαδή) αλλά και ο Όλυμπος. 


Το Καθολικό της Μονής
πηγή φωτογραφίας: www.pamegrevena.gr
Για πρώτη φορά συναντούμε τον τύπο "Παναγία Μπονασία" στον κώδικα του μπουνασιώτη καλόγερου Γαλάκτιου, που φυλάγεται σήμερα στη βιβλιοθήκη της Μονής Ολυμπιώτισας.

"+ έτελειώθη τω παρών βυβλίον είς τού ίουλίου μηνός είς τέσαιρις δια χειρός/ εμού του ταπεινού, και ά/μαρτωλού γαλακτίου ίερομονάχου / έπη έτους ζριζ (7.117-5.508 = 1609) όταν ύρθα εις το μοναστήριον να γένω κα/λώγερος έτη ζρθ (7109 - 5508 = 1601 ) Παναγία μπουνασία".

Σε χειρόγραφο της Μονής Βαρλαάμ γίνεται αναφορά για τη Μονή της Μπουνάσας ως γυναικεία μονή στις αρχές του 17ου αιώνα, που, όμως, μετατράπηκε σε ανδρική το 18ο αιώνα ενώ υπάρχουν αναφορές ότι στο μοναστήρι της Μπουνάσας λειτουργούσε ακόμη και βιβλιοδετικό εργαστήριο. 


πηγή φωτογραφίας: panoramio, opaliouriotis. gr
Αρκετά Ιερά Ευαγγέλια Μονών και Εκκλησιών της περιοχής Φιλουριάς γράφηκαν και βιβλιοδέθηκαν στην Ιερά Μονή Ευαγγελίστριας όπως προκύπτουν από χειρόγραφες μαρτυρίες.

Στα 1763 στην Μονή έγιναν σοβαρές κτιριακές κατασκευές

Οι επτά μοναχοί, που βρίσκονταν τότε στο μοναστήρι, ο Βαρθολομαίος, που πρέπει να είναι ηγούμενος της χρονιάς αυτής, ο Χριστόφορος, ο Φιλόθεος, ο Παρθένιος, ο Παλάτιος, ο Μακάριος και ο Νικηφόρος, αποφάσισαν και έχτισαν με δικά τους έξοδά τους, το μαγειρειό την τραπεζαρία καθώς και τα κελιά με το βαγεναριό από κάτω ενώ οι οικοδόμοι ονομάζονταν Ρίστα (Χρήστος στα σλάβικα), Γιάννης και Κώστας.

Πανοραμική άποψη της Μονής
πηγή φωτογραφίας: greveniotis.gr
Πρόκειται φυσικά για ανακαίνιση των βοηθητικών χώρων του μοναστηριού, που αντικατέστησε τα παλιά οικοδομήματα, χωρίς να αποκλείεται η αποτέφρωση τους. 

Δώδεκα χρόνια αργότερα, την πεντηκοστή του έτους 1775 έγιναν τα εγκαίνια του νέου καθολικού, καθώς μας πληροφορεί επιγραφή, που είναι σκαλισμένη στη μαρμάρινη πλάκα της Αγίας Τράπεζας. 

Το γεγονός ότι προηγήθηκε η ανοικοδόμηση των βοηθητικών μοναστηριακών χώρων και όχι η ανοικοδόμηση του ναού, μας οδηγεί σε δύο υποθέσεις:  ότι στο χρονικό διάστημα 1763 - 1775 δεν σημειώθηκε πυρκαγιά στο μοναστήρι και συνεπώς οι καλόγεροι δεν είχαν άμεσο πρόβλημα για τις λειτουργικές ανάγκες τους ή ότι εάν έγινε πυρκαγιά στο μοναστήρι, μετά το 1763 και πριν από το 1775, τότε καταστράφηκε μόνο το καθολικό και όχι όλο το κτιριακό συγκρότημα. 

Η "Παρρησία" προς έρανο της Μονής του 1810.
Εάν όμως δεν είμαστε βέβαιοι για τους λόγους της ανακαίνισης του 1775, δεν έχουμε καμία αμφιβολία για την ανακαίνιση του 1810 - 1817.

Πριν περάσουν 35 χρόνια, η πυρκαγιά αποτέφρωσε το καθολικό, στα 1810. 

Το έτος της πυρκαγιάς το συμπεραίνουμε από το γεγονός ότι τη χρονιά αυτή συντάχθηκε και μία "παρρησία", που μιλάει για την ανακαίνιση της. 

Η πρώτη ενέργεια για την επιτυχία της ανακαίνισης αυτής ήτανε να αναθέσουν στον συμμοναστή τους και δάσκαλο, Αθανάσιο από τον Κλεινοβό της Καλαμπάκας, την σύνταξη μιας καλλιγραφημένης "παρρησίας". 

Η "παρρησία" αυτή που ήτανε μια προαγγελία του εράνου που ακολούθησε μετέπειτα, βγήκε σε πολλά αντίγραφα και ασφαλώς οπωσδήποτε διαβάστηκε και στους ενοριακούς ναούς των γειτονικών χωριών. 

Το κείμενο της "παρρησίας" που μας άφησε ο κ. Λιόλιος έχει ως εξής: "ΙC ΧC Εν έτει ΝΙ ΚΑ 1810 Αωί Μαίω Cυνδρομή των εν Ιερομονά χοις Χριστοφόρου Καθηγουμένου, και Ανθίμου πνευματικού της αυτής".

Η νέα κτητορική επιγραφή, που είναι ανάγλυφη με
καλλιγραφικά γράμματα αλλά ανορθόγραφα,
στο υπέρθυρο της εισόδου.
πηγή φωτογραφίας: 
www.visit-grevena.gr
Παρρησία της Ιεράς Μονής της επ' ονόματι του Ευαγγελισμού της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρία;ς της επονομαζομ΄ςνης / μπονάσιαςκειμένης πλησίον της Κώμης Δισικάτας και σμιάτζης / προθυμήθητε και συνδράμετε εν Χριστώ ημών / Αγαπητοί αδελφοί καταγράφοντες τα ονόματά /σας εν τη παρρησία, προθέσει-τε και σαραντα/λείτουργα, ίνα μνημονεύησθε διηνεκώς παρά των Ιε/ρουργούντων προς σωτηρίανψυχικήν και σωματι/κήν και μνημόσυνόον-σας αιώνιον, και επίδο/τε τελουσία χειρί ταύτη τη ιερά Θεοτόκου της / μόνης προστασίας ημών και μεσιτίας προς τον ποιη/τήν έξοιτε παρρησίν ενώπιον του φοβερού και /αδεκάστου Κριτού Χριστού του Θεού, και καταγ΄ρα/ψη εν βίβλω ζωής πάντας υμάς, και είθε όλους / τους χριστωνύμους, Καμέ τον υπέρ πάντας /Αμαρτωλόν εν ιερεύσιν Αθανάσιον. Ιεράς Μονής, παρ' ευτελούς Αθανασίου ιεροδιδασκάλου του εκ Κλεινοβού.

Από το Μάη του 1810, που συντάχθηκε η "παρρησία", χρειάστηκαν να περάσουν 6 χρόνια για να τελειώσει η ανοικοδόμηση του καθολικού, όπως μας πληροφορεί η νέα κτητορική επιγραφή, που είναι ανάγλυφη με καλλιγραφικά γράμματα μέν αλλά ανορθόγραφα, στο υπέρθυρο της εισόδου. 

Το 1816 επί ηγουμενίας του Παπαχριστοφόρου επισκευάστηκε ή ανεγέρθηκε τμήμα του Νάρθηκα, όπως γράφεται στην επιγραφή εξωτερικά της νότιας εισόδου στο ναό. 

Στην εξωτερική δε όψη της κόχης του ιερού βήματος εικονίζεται σε ανάγλυφη μορφή το έμβλημα της Φιλικής Εταιρείας και αυτό αποδεικνύει ότι ορισμένοι καλόγεροι του μοναστηριού, όπως και ο Μητροπολίτης Σταγών Παϊσιος (1813 - 1819) «που το μοναστήρι ανήκει στη Μητρόπολη Σταγών» ήταν μυημένοι στην Φιλική Εταιρεία για την απελευθέρωση του Γένους. 


πηγή φωτογραφίας: www.visit-grevena.gr
Το μοναστήρι λειτούργησε μέχρι το 1935 περίπου ως κοινόβιο. 

Οι τελευταίοι καλόγεροι που το κατοίκησαν ήταν ο Ευγένιος, ο οποίος ήταν τυφλός και ο Μεγαλόσχημος. 

Μαζί με αυτούς έμενε στο μοναστήρι και ένας τυφλός επίσης υπάλληλος, ο Παστός ενώ ο τελευταίος καλόγερος της Μονής ήταν ο Γεωργαντάς, ο οποίος μετά την εγκατάλειψη της Μονής λειτούργησε στο χωριό Παλιουριά ως ιερέας του χωριού. 

Το μοναστήρι στην περίοδο κυρίως της Τουρκοκρατίας έχει να επιδείξει αρκετά μεγάλη αντιστασιακή δράση, ήτανε λημέρι κλεφτών και αρματωλών, καθώς και νοσοκομείο για τους λαβωμένους. 

Εδώ άλλωστε είχαν ζητήσει πολλές φορές καταφύγιο ξακουστοί Μακεδονομάχοι, όπως ο Παύλος Μελάς και ο Θεόδωρος Ζιάκας, γνωστός ήρωας στην περιοχή των Γρεβενών ενώ αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι το μοναστήρι της Παλιουριάς επί της Τουρκοκρατίας ήτανε και ένα πολύ σημαντικό κρυφό σχολειό. 

πηγή φωτογραφίας: www.visit-grevena.gr
Πολλά παιδιά από την ευρύτερη περιοχή και κυρίως από την Παλιουριά ερχότανε την νύχτα εδώ με μεγάλο κίνδυνο της ζωής τους για να μάθουν Ελληνικά γράμματα.

Η Ευαγγελίστρια ήτανε από τον καιρό της ανέγερσής της έως και την παρακμή της ξακουστή και για τον μεγάλο πλούτο της.

Πολύ μεγάλες εκτάσεις χωραφιών και αμπελιών ανήκαν στο μοναστήρι, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής δεν παρέλειπαν να συνδράμουν στο ταμείο του μοναστηριού με αρνιά και κατσίκια, ή ακόμη και μμε μέρος της ετήσιας σοδειάς τους. 

Τα χωράφια του μοναστηριού βρισκότανε κυρίως στην περιοχή Καρούτι κοντά στην Παλιουριά, εκτός όμως από χωράφια, το μοναστήρι είχε και δικά του κοπάδια με πρόβατα, καθώς και δικούς του στάβλους. 

Είχε επίσης και μελίσσια, που απέδιδαν πολλά κιλά μέλι κάθε χρόνο, όπως και αγελάδες, ξακουστές για το γάλα τους από το οποίο έφτιαχναν τα πιο νόστιμο τυρί της περιοχής και μάλιστα λέγεται ότι το μοναστήρι είχε τα καλύτερα βόδια σε όλη τη γύρω περιοχή και τα οποία χρησιμοποιούσαν για το όργωμα που γινόταν τότε με ξυλάλετρο.


πηγή φωτογραφίας: www.visit-grevena.gr
Ακόμη το μοναστήρι της Ευαγγελίστριας είχε στην κατοχή του και πάρα πολλά μουλάρια, μόνο θηλυκά, που χρησιμοποιούνταν εκείνη την εποχή και ως αποκλειστικό μέσο μεταφοράς. 

Όπως ήτανε φυσικό βέβαια οι σοδειές του μοναστηριού κάθε χρόνο ήτανε και πολύ μεγάλες και για αυτό ίσως το λόγο το μοναστήρι διέθετε ακόμη και δικό του αλώνι στην περιοχή Κούτρα, κοντά στην Παλιουριά ενώ ώς μύλο το μοναστήρι χρησιμοποιούσε το μύλο της Σκάλας, όπως άλλωστε και όλη η γύρω περιοχή. 

Προσωπικές μαρτυρίες που επιβεβαιώνουν τον πολύ μεγάλο μέγεθος του πλούτου του μοναστηριού αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι από την Ιερά Μονή Ευαγγελίστριας δανείζονταν πολλές φορές χρήματα ή και άλλα υλικά, τρόφιμα κτλπ και άλλα μοναστήρια, τόσο εντός όσο όμως και εκτός του Νομού Γρεβενών. 

Όμως η σπουδαιότερη απόδειξη αυτού του μεγάλου πλούτου της Μονής είναι ότι στα τελευταία του χρόνια το μοναστήρι είχε στην κατοχή του εκτός από χωράφια και περίπου τετρακόσια με πεντακόσια αιγοπρόβατα, τα οποία βοσκούσαν όπως άλλωστε γινόταν από την πρώτη στιγμή, διάφοροι υπάλληλοι - βοσκοί που τους πλήρωνε το μοναστήρι από το δικό του ταμείο, είτε σε είδος (σιτάρι - τυρί), είτε ακόμη και με χρήματα (γρόσια).

O Παντοκράτορας στον τρούλλο
πηγή φωτογραφίας: bg.wikipedia.org/wiki
Η Ευαγγελίστρια γιόρταζε δύο φορές το χρόνο και γινόταν έτσι για πολλές μέρες το κέντρο της προσοχής όλων των κατοίκων της Φυλλουριάς και όχι μόνο. 

Η πρώτη γιορτή γινόταν την 25η Μαρτίου, οπότε γιόρταζε το όνομα του Μοναστηριού, και η άλλη το Δεκαπενταύγουστο, οπότε γιόρταζε η Παναγία, προστάτιδα της Ιεράς Μονής. 

Κάθε φορά που γιόρταζε το μοναστήρι το επισκεπτόταν κόσμος από όλη την περιοχή, που έφτανε ως εκεί με μουλάρια ή άλογα ακολουθώντας το μονοπάτι και όλο αυτό τον κόσμο οι καλόγεροι τον φιλοξενούσαν σε ζεστά, ευρύχωρα δωμάτια με τζάκια και τους κοίμιζαν στρωματσάδα. 

άποψη του εσωτερικού της Μονής
πηγή φωτογραφίας: www.dimitragrevenon.gr
Στους φιλοξενούμενους το μοναστήρι πρόσφερε μέλι και καρύδια, δικής του παραγωγής, και δροσερό νερό από την πετρόχτιστη βρύση που υπήρχε μέσα στο χώρο του μοναστηριού.

Σε ειδική θέση, δίπλα σε αυτή τη βρύση υπήρχε ένα κύπελλο από μπακίρι με αλυσίδα, με το οποίο ξεδιψούσε κάθε κουρασμένος διαβάτης που ζητούσε φιλοξενία στη μονή για να ξαποστάσει. 

Το μοναστήρι το προστάτευε η Παναγία η οποία και το έσωσε από πολλές καταστροφές και αιματοχυσίες. 

Δείγμα αυτής της προστασίας είναι το γεγονός ότι αν και πολλά βράχια, τεράστια σε μέγεθος, κυλούσαν συχνά από την κορυφή του βουνού με φόρα, όλα σταματούσαν κατά ένα μυστηριώδη τρόπο λίγο πριν φτάσουν στο εξωτερικό τείχος της μονής ενώ άλλο ένα θαύμα, που θυμούνται καθαρά οι κάτοικοι του χωριού Παλιουριά έως και σήμερα έγινε το 1944. 

Η πέτρινη βρύση στο εσωτερικό της Μονής
πηγή φωτογραφίας: www.dimitragrevenon.gr
Στις 9 Φεβρουαρίου του 1944 οι Γερμανοί έκαψαν ολοσχερώς το χωριό και οι κάτοικοι για να προστατευτούν ζήτησαν προστασία στο μοναστήρι. 

Στις 10 Φεβρουαρίου, οι  κατακτητές έριξαν με όλμο τρία βλήματα προς το μοναστήρι από τη διασταύρωση Δεσκάτης, κοντά στην περιοχή Λάκκο, με σκοπό να σκοτώσουν όσους βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο μοναστήρι. 

Πράγματι, το ένα βλήμα έπεσε μπροστά στην είσοδο του ναού, το δεύτερο τρύπησε τον τρούλο και έπεσε στο κέντρο ακριβώς του ναού και το τρίτο χτύπησε το καμπαναριό, που βρίσκεται λίγα μέτρα ψηλότερα από το χώρο του ναού. 

Χάρη στην Παναγία όμως, κανένα από τα τρία βλήματα δεν έσκασε και δεν υπήρξαν ανθρώπινα θύματα και αρκετοί κάτοικοι της περιοχής πίστευαν ότι η "προτίμηση" που έδειχνε η Θεοτόκος στο μοναστήρι οφειλόταν στην απείρου κάλλους εικόνα του Ευαγγελισμού, που αυτό είχε. 

Η εικόνα αυτή ήταν φτιαγμένη από καθαρό ασήμι που απεικόνιζε τον Αρχάγγελο την ώρα που πρόσφερε τον κρίνο στη Μαρία και σήμερα αυτή η ανεκτίμητης αξίας εικόνα βρίσκεται για λόγους ασφαλείας στην Μονή Ζάβορδας.

πηγή φωτογραφίας: www.thetravelbook.gr
Όλα τα κτίρια της μονής ήταν περιτριγυρισμένα από έναν ψηλό και ενιαίο τοίχο, τον οποίο διέκοπτε μόνο μία βαριά ξύλινη πόρτα, η οποία έκλεινε από μέσα με έναν βαρύ σιδερένιο σύρτη (μάνταλο), πάχους δεκαπέντε εκατοστών.  

Γύρω από το ναό και ως συνέχεια του τοίχους είχαν χτισθεί όλοι οι υπόλοιποι βοηθητικοί χώροι. 

Στο δεύτερο πάτωμα του χτίσματος βρίσκονταν τα κελιά και οι χώροι φιλοτεχνίας, ενώ στο ισόγειο τα μαγειρεία, οι χώροι υποδοχής καθώς και οι χώροι για την αποθήκευση των τροφίμων και των ποτών. 

πηγή φωτογραφίας: www.dimitragrevenon.gr
Στο νότιο τμήμα του τοίχου βρισκόταν χτισμένος τεράστιος φούρνος ο οποίος χρησίμευε στο ψήσιμο του ψωμιού. 

Δίπλα από αυτόν το φούρνο βρισκόταν το μαγειρείο της μονής και απέναντι ακριβώς από την είσοδο του ναού ήταν χτισμένη η τραπεζαρία ενώ ο δεύτερος όροφος του κτιρίου αυτού δεν σώζεται σήμερα και αποτελούσε το κρυφό σχολείο που προανέφερα. 

Η είσοδος του ναού έχει σχήμα ανθρώπινου σώματος χαμηλού ύψους προκειμένου να μην είναι δυνατό στους ληστές ή τους αλλόθρησκους να εισέρχονται στο ναό με τα άλογα και να τον βεβηλώνουν ενώ μπαίνοντας στον πρόναο υπάρχει ένας χοντρός κορμός δένδρου σταθερά σφηνωμένος στο έδαφος από τον οποίο ξεκινούσε μία χοντρή, βαριά αλυσίδα που κατέληγε σε ένα είδος μεγάλης χειροπέδας. 

Η Μονή σε φωτογραφία του 1912
πηγή φωτογραφίας: www.haniotika-nea.gr
Εδώ έδεναν το βράδυ όμως μόνο, οι καλόγεροι τους τρελούς (που τους έφερναν για θεραπεία) από το λαιμό για λόγους ασφαλείας βέβαια προκειμένου να μην κάνουν κακό στον εαυτό τους. 

Έχουν αναφερθεί και καταγραφεί πάρα πολλά περιστατικά που άνθρωποι με διανοητικές διαταραχές θεραπεύτηκαν τελείως κατά την παραμονή τους στο μοναστήρι και γύρισαν υγιείς στα χωριά τους. 

Στο μοναστήρι έστελναν επίσης τους φυματικούς για θεραπεία και στις μέρες μας βέβαια πιστεύεται ότι ο πολύ καθαρός αέρας και κυρίως το άριστο και πλούσιο οξυγόνο της περιοχής ήτανε αυτά που θεράπευαν τους αρρώστους, καθώς όμως και η πίστη τους στο Θεό. 

Το υπέροχο τέμπλο που κλάπηκε το 2005
πηγή φωτογραφίας: oladeka.com

φωτ. Στέργιος Παλπάνης 2012
Το τέμπλο, το οποίο στολίζει το κύριο μέρος του ναού είναι ένα από τα πιο όμορφα της Ορθοδοξίας και μοναδικό στο είδος του. 

Μια επιγραφή σκαλισμένη στο τέμπλο, επάνω από την ωραία πύλη του καθολικού, αναφέρεται στον ηγούμενο Χριστόφορο, που συνέβαλε στη δημιουργία του τέμπλου το 1817 και μια άλλη μας δίνει την αρχαιότερη γραπτή μαρτυρία για οικοδομικές εργασίες και μαστόρους της Δεσκάτης, Ρίστας, Γιάννης και Κώστας, που εργάστηκαν το 1763 στη Μονή.

Η παράδοση αναφέρει, καθώς επίσης όμως και οι ντόπιοι κάτοικοι υποστηρίζουν, ότι για την κατασκευή του τέμπλου της Μονής, ο τεχνίτης εργάστηκε ασταμάτητα για δεκατέσσερα ολόκληρα χρόνια.  

Λεπτομέρεια του τέμπλου που κλάπηκε
Την παραμονή των Βαΐων του 2005 άγνωστοι το έκλεψαν σχεδόν ολόκληρο και έμειναν μόνο οι εικόνες, και ελάχιστα μέρη του. 

Δεν πρόλαβαν να τα πάρουν κι αυτά, διότι κάποιος χριστιανός ανέβηκε, άγιες μέρες, να ανάψει τα καντήλια και αντίκρισε το θέαμα και ειδοποίησε τις Αρχές, ήταν όμως πολύ αργά.

Το τέμπλο είχε φυτικό διάκοσμο με κυρίαρχο την άμπελο, διάσπαρτα πουλιά και θέματα από την Παλιά και Καινή διαθήκη ενώ διαιρούνταν σε πέντε μέρη με κιονίσκους και Θεοδοσιανά κιονόκρανα που Πάνω από αυτά υπήρχαν ολόσωμοι άγγελοι που κρατούσαν λειτουργικά σκεύη και τα βημόθυρα ήταν διακοσμημένα με δράκοντες, πουλιά και τσαμπιά σταφυλιών. 

Η είσοδος της Μονής
πηγή φωτογραφίας: www.dimitragrevenon.gr
Υπήρχε παράσταση του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου,  καθώς και των αγίων Δημητρίου και Γεωργίου έφιππων και των προφητών Δαβίδ και Σολομώντα.

Στο πάνω μέρος ήταν ο Χριστός σε στάση ικεσίας με κορώνα.

Πάνω από την ωραία πύλη «δέσποζε»  η Παναγία ένθρονη και βρεφοκρατούσα και στέφονταν  από δύο αγγέλους και εκατέρωθεν  τους αγίους Γεώργιο και Δημήτριο. 

Από την Παλιά διαθήκη είχε την ανυπακοή του Αδάμ και της Εύας, την έξοδο από τον παράδεισο, τη φιλοξενία του Αβραάμ, καθώς και τη γέννηση, τη Σταύρωση αλλά και την Ανάσταση του Χριστού. 

Σήμερα τοποθετήθηκε ένα προσωρινό τέμπλο διότι με την εικόνα που έβλεπες ένιωθες ένα σφίξιμο στο στομάχι και ένα κόμπο στο λαιμό.

Πολλοί πιστοί, από τις γύρω περιοχές, ανεβαίνουν συχνά στο μοναστήρι για να προσκυνήσουν, αλλά και για να μαζέψουν τσάι, ήμερο, άγριο αλλά και φλαμούρι ενώ η βλάστηση σε όλη την περιοχή γύρω από τη μονή είναι καταπράσινη και ο χώρος σου δίνει μία αίσθηση γαλήνης και σιγουριάς. 

Tα τελευταία χρόνια έγινε προσπάθεια αναστήλωσης των κτισμάτων γύρω από το ναό ενώ πρόσφατα τον Φεβρουάριο του 2015 εγκρίθηκε η ηλεκτροδότηση της Μονής, στοιχείο απαραίτητο στην μελλοντική επάνδρωση της Μονής αλλά και την φύλαξή της όπως επίσης το 2015 εγκρίθηκε και το έργο Βελτίωση - Ασφαλτόστρωση της οδού προς το Μοναστήρι.

Τηλέφωνο: (+30) 24610 25903, 17η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης (Σέρβια).